Grønne tage

Et grønt tag er et tag med levende plantemateriale. Ofte bruges der plantemateriale som stenurt, husløg, græs eller lignende lave og robuste vækster, som ikke kræver pasning. Grønne tage kan dog også være egentlige taghaver som Byggerens “Duftedarium“.

Grønne tage er smukke at se på og en stor gevinst for bymiljøet. Grønne tage isolerer bygningen om vinteren og afkøler om sommeren. De har derfor en gavnlig effekt på klimaet og miljøet. Når vi ikke bruger nær så meget energi på at opvarme bygningen reduceres energiforbrug og dermed også CO2-udslip fra kraftværkerne. Regnvand absorberes også via grønne tage. Herved formindskes og forsinkes mængden af regnvand, der løber ned i kloakkerne, hvilket aflaster byens kloaksystem og rensningsanlæg.

Vi har forskellige grønne tage i området. Nogle af dem er professionelt byggede, mens andre er selv-lavede.

  • Stjernetaget på Byggerens skur
  • Grønt tag på Byggerens bygning
  • Urte/græs-taget på stenovnens halvtag
  • Selv-lavet grønt tag på skuret på Bonderen
  • (Selv-lavet grønt tag på Bonderens hønsehus, …som hønsene har spist!!)

I vores udstilling kan du se nogle forskellige type færdiglavede moduler der bruges til at anlægge et grønt tag.

  1. Nykilde “VegBlock”, www.vegblock.dk
  2. Veg Tech sedummåtte, www.vegtech.dk
  3. Nature Impact “Roof 80/35 sedum”, www.natureimpact.dk