Kvashegn og insekthabitat

Hegnet foran Skovhaven er et kvashegn og levende på flere måder. Grenene er hentet fra Urbanplanen. I stedet for at køre grenene væk genanvendes de nu som hegn. Fordi hegnet består af grene og visne blade, bliver det også et vildt levested for mange. På den måde er hegnet i konstant forandring og levende.

I Danmark har vi over 20.000 slags insekter, fx ørentviste, mariehøns, sommerfugle, honningbier og biller. Vi har brug for insekterne. Fx spiser mariehønen bladlus; honningbien bestøver vores frugttræer og blomster; insekterne har brug for vilde bosteder, hvor de kan skjule sig, overvintre og få ro til at yngle. De har brug for et rent miljø – uden gifte og andre kemikalier.